Nhiệt kế hồng ngoại đo Trán Microlife FR1MF1

  • Đo thân nhiệt: 34,0 – 42,2 độ C ( 93,2 – 108 độ F)
  • Đo vật thể: 0-100 độ C ( 32 – 212 độ F)
  • Độ chính xác : +/-0,2 độ C trong khoảng 36 – 39 độ C.
  • Đo nhiệt độ cơ thể người