Nhiệt kế tự ghi Elitech ETAG-1

  • Phạm vi đo nhiệt độ -25 ℃ ~ 60 ℃
  • Nhiệt độ chính xác = ± 0,5 ℃
  • Độ phân giải  0,1ºC
  • Khoảng thời gian ghi 1 ~ 255 phút