Nhiệt kế tự ghi Extech TM500 (12 kênh)

  • AC + DC thành phần đo lường hiển thị kết hợp hoặc riêng biệt
  • Chức năng tần số nhạy kép
  • Ghi dữ liệu lưu trữ lên đến 2500 bài đọc với dấu ngày và giờ
  • Tự động tắt nguồn với tính năng tắt
  • Bảo vệ đầu vào 1000V trên tất cả các chức năng