Nhiệt kế tự ghi Hioki 3441

  • Thiết kế tiết kiệm điện giúp loại bỏ các thay đổi pin thường xuyên
  • Kiểm tra gián đoạn cảm biến
  • Chức năng giữ hiển thị thuận tiện
  • Ghi tối đa và min. nhiệt độ