Nhiệt kế tự ghi LogTag TREX-8

  • Tải xuống nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ mất vài giây để tải xuống bản ghi.
  • Log Ghi nhật ký không an toàn trước khi bắt đầu (Ghi dữ liệu nhiệt độ ngay cả khi chưa bắt đầu)
  • Đồng hồ thời gian thực ghi đồng thời Thời gian & Nhiệt độ
  • Cài đặt báo thức có thể tùy chỉnh với Chỉ báo cảnh báo
  • Đầu dò có thể hoán đổi tương thích với cảm biến nhiệt độ bên ngoài loại LogTag ST100