Nhiệt kế tự ghi Logtag TRIX-16

  • Đa năng, phạm vi rộng, Bộ ghi nhiệt độ nhiều chuyến.
  • Dung lượng bộ nhớ 16.000 lần đọc với thời lượng pin lên tới 3 năm.
  • Chỉ báo ‘OK’ & ‘ALERT’ với báo thức tùy chỉnh cao và thấp.
  • Thời gian tải xuống tốt nhất trong ngành – dưới 10 giây cho bộ nhớ đầy.