Nhiệt kế tự ghi Logtag USRIC-8

  • Phạm vi đo từ -25 ° C đến 60 ° C
  • Kết nối USB trực tiếp với máy tính PC; Trạm nối không cần thiết
  • Tự động tạo báo cáo PDF
  • Được thiết kế với Chữ ký số FDA 21 CFR Phần 11
  • Kiểm tra quá cảnh có thể được ghi lại bằng cách nhấn nút