Nhiệt kế tự ghi Logtag UTRED30-16

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ WiFi uTRED30 bao gồm tất cả các tính năng và lợi ích của uTRED30-16 cộng với khả năng tải dữ liệu trong thời gian thực qua mạng WiFi cục bộ lên nền tảng đám mây.