Nhiệt kế tự ghi LogTag UTRID-16

(360 đánh giá của khách hàng)

Trình ghi dữ liệu nhiệt độ LogTag có thể được cấu hình bởi người dùng với màn hình LCD, pin có thể thay thế, kết nối USB trực tiếp và báo cáo PDF.