Nhiệt kế tự ghi LogTag UTRID-16

Trình ghi dữ liệu nhiệt độ LogTag có thể được cấu hình bởi người dùng với màn hình LCD, pin có thể thay thế, kết nối USB trực tiếp và báo cáo PDF.