Ống nhòm đo khoảng cách Laser Bushnell Pro XE

  • Công nghệ bù nhiệt, độ dốc, áp suất
  • Phạm vi đo 500m
  • Độ chính xác +- 1m