Ống nhòm đo khoảng cách, tốc độ laser SNDWAY SW-600A

  • Đo khoảng cách quét: Có
  • Đo khoảng cách Độ chính xác: ± 1.0M
  • Đo tốc độ Độ chính xác: ± 5kM / H