Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-161A dải đo 50-150mm

  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 50-150mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±(4+R/75)µm