Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-332-30 dải đo 50-75mm

Hãng sản xuất: Mitutoyo
Phạm vi đo: 75-100mm
Độ chia: 0,001mm