Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-333 dải đo 75-100mm

Hãng sản xuất: Mitutoyo
Phạm vi đo: 75-100mm
Độ chia: 0,001mm