Phân tích công suất đa năng Kyoritsu 6305-01

• Điện áp, dòng điện, công suất và các phép đo tần số
• Phân tích điện (hoạt động, biểu kiến và phản ứng điện)
• Phân tích năng lượng (hoạt dộng, biểu kiến và phản ứng điện)