Phân tích công suất Kyoritsu 6300-03

Sản phẩm bị ngưng sản xuất

• 12 loại công suất (RMS), dòng điện (RMS), công suất hoạt động, công suất biểu kiến, công suất phản kháng, năng lượng hoạt động, năng lượng biểu kiến, năng lượng phản kháng, hệ số công suất (cos θ), tần số, đo nhu cầu, dòng điện chạy đường trung tính
(Chỉ trên đo dây 3 pha)