Quả cầu tách ánh sáng SP-500

  • Là thiết bị thu thập ánh sáng
  • Là thiết bị phân bổ ánh sáng đồng đều
  • Hiệu chỉnh độ chói / độ sáng
  • Đo phản xạ (Đo màu huỳnh quang phổ)