Quang kế di động Hanna HI96751

  • Tính năng tự động tắt tắt đồng hồ sau 10 phút không sử dụng để tiết kiệm pin
  • Chống nước hoàn toàn
  • Xóa các nút chức năng dễ sử dụng
  • Đọc trực tiếp thông số đo