Sạc pin lưu động Milwaukee M12 TC-0

  • Đầu ra để sạc pin: 12V 0,7A (8.4W)
  • Đầu vào micro USB để sạc pin từ dòng M12: 5V 2.1A (10.5W)
  • Trọng lượng không có pin (kg): 0,091
  • Trọng lượng với pin 2.0Ah (kg): 0.157
  • Nhiệt độ sạc pin tối đa (° C): từ 4 đến 40
  • Nhiệt độ làm việc tối ưu (° C): từ -18 đến 75