LiveZilla Live Chat Software

Ampe kìm đo dòng rò Hioki 3283

  • Đo dòng điện rò rỉ bằng độ phân giải 10μA nhạy cảm cao (khoảng 10,00 mA).
  • Chức năng lọc Low Pass giảm ảnh hưởng của sóng hài.
  • Đo thành phần rò rỉ với tần số 50/60 Hz.

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.