LiveZilla Live Chat Software

Ampe kìm Hioki 3280-10F AC 1000A

  • Đo dòng AC: 41,99-1.000 A, 3 dãy , độ chính xác cơ bản: ± 1,5% RDG. ± 5 DGT.
  • Điện áp AC : 4.199 V đến 600 V, 4 dãy
  • Điện áp DC : 419,9 mV đến 600 V, 5 phạm vi, độ chính xác cơ bản: ± 1.0% RDG. ± 3 DGT.

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.