LiveZilla Live Chat Software

Ampe kìm Hioki CM4371 (True RMS AC/DC 600A)

  • Đo được dòng AC/DC
  • TrueRMS
  • Thang đo 20/600 A
  • Đo được V,A,Hz,Ω và các thông số đo mở rộng khác
  • • Đo được dòng khởi động
  • • Các giá trị Max./Min./Ave/Peak

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.