LiveZilla Live Chat Software

BỘ NHỚ HiCORDER HIOKI MR8870

Hioki Memory HiCorders là tốc độ cao giám sát dạng sóng và ghi âm thiết bị có thể đồng thời đo nhiều hiện tượng nhanh chóng thay đổi do để hoàn thành cách ly giữa các kênh và từ mỗi kênh xuống đất. Các MR8870 là thu thập dữ liệu (DAQ) ghi cầm tay được xây dựng với 2 kênh analog và 2MW bộ nhớ, phù hợp để bảo trì thang máy, máy móc, động cơ và biến tần lỗi phân tích, thử nghiệm và kiểm tra.

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.