LiveZilla Live Chat Software

Đồng hồ điện Hioki PW3335

Hioki mét điện benchtop và phân tích sức mạnh là tốt nhất trong các văn bản đo công suất lớp để đo duy nhất để dòng ba pha với một mức độ chính xác cao và độ chính xác. Các PW3335 mang lại độ chính xác đo cao và xử lý dòng với giá trị đỉnh cao trong phạm vi hiện tại thấp hơn (ví dụ, các yếu tố đỉnh cao) đồng thời giảm thiểu những ảnh hưởng của hệ số công suất để giúp giảm đáng kể không đảm bảo đo sức mạnh, đặc biệt quan trọng khi điện dự phòng đo được ở mức μA .

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.