LiveZilla Live Chat Software

Hioki LR8513 Wireless Clamp Logger

  • Sử dụng để đo như một ampe kìm
  • Ghi lại dữ liệu đo
  • Đo dòng AC/DC

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.

Danh mục: