LiveZilla Live Chat Software

Máy đo điện trở Kháng Hioki RM3542A

  • Màn hình:  LCD đồ họa đơn sắc 240 × 64 chấm, đèn nền LED trắng.
  • Đo lường độ chính xác [với chế độ SLOW, ở phạm vi 100 mΩ] ± 0,015% rdg. ± 0,002% fs  [với chế độ SLOW, ở phạm vi 1000]] ± 0,006% rdg. ± 0,001% fs (trường hợp tốt nhất)
  • Kiểm tra hiện tại [ở phạm vi 100 mΩ] 100 mA DC đến [ở phạm vi 100 MΩ] 100 nA DC

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.

Danh mục: Tag: