LiveZilla Live Chat Software

Máy phân tích tổng trở Hioki IM3590

DC bias mesuarement, DC bù nhiệt độ trở kháng (converted reference temperature is displayed)
+ Đo nhiệt độ, đo nguồn (Automatic DC biasing system)
+ So sánh, đo BIN (phân lọa), Panel loading/saving, Memory function

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.