LiveZilla Live Chat Software

Thiết bị phân tích trở kháng HIOKI IM3570

Đo LCR, đo DCR, đo quét, đo liên tục và kiểm tra tốc độ cao đạt được với một thiết bị

• Kiểm tra tốc độ cao, đạt tốc độ tối đa 1.5ms (1 kHz) và 0.5ms (100kHz) trong chế độ LCR

• Các phép đo độ chính xác cao , độ chính xác cơ bản với tham số Z: ± 0,08%

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.