LiveZilla Live Chat Software

Máy phân tích trở kháng Hioki IM7581 (100kHz ~ 300 MHz)

• Tần số kiểm tra từ 100 kHz đến 300 MHz

• Tốc độ kiểm tra nhanh nhất 0.5 ms

• Độ chính xác cơ bản ± 0.72% rdg.

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.