LiveZilla Live Chat Software

Thiết bị phân tích chất lượng điện Hioki 3197

Thông số kỹ thuật Hioki 3197

  • Single-giai đoạn 2-wire / một pha 3 dây / ba pha 3 dây / ba pha 4 dây vấn đề chất lượng điện
  •  Catch trên bay, trước khi họ bắt bạn
  • Ghi dữ liệu đo trên bộ nhớ trong để chuyển dễ dàng với máy tính thông qua cổng USB
  •  Phân tích dữ liệu đo lường trên một phần mềm aplication PC kèm

Gọi: 0914 2222 14 - 0969 949595 cho giá tốt nhất.