TES-1362 – Máy đo nhiệt độ độ ẩm tích hợp máy in

  • Đọc điểm sương
  • Tối đa / tối thiểu / Giữ dữ liệu
  • Tem thời gian thực