Thiết bị đo chỉ thị pha Kyoritsu 8030

  • Xác định thứ tự pha dòng điện 3 pha
  • Làm việc với dải điện áp từ AC 200 – 480V
  • Chịu quá áp 5550 V AC trong 1 phút.