Thiết bị đo chỉ thị pha Kyoritsu 8031

  • xác định thứ tự pha điện áp từ 110 – 600V
  • Chịu điện áp quá tải là 5550V trong vòng 1 phút.
  • Đèn Led và âm báo Buzzer