Thiết bị đo điện trở đất Hioki FT6031-50

  • Tiêu chuẩn IP67 được bảo vệ
  • Kiểm tra tất cả các điện trở đất từ ​​Loại A đến Loại D
  • Hỗ trợ không dây.
  • Dải đo rộng từ 0 đến 2000Ω