Thiết bị đo độ dày siêu âm Huatec TG5000

  • Màn hình màu hiển thị 320×240 Pixels
  • Sử dụng sóng siêu âm scan theo thời gian thực đo độ dày hiển thị
  • Chế độ điều khiển: Gain, Blanking, Gate, Range, Delay, RF và Rectify
  • Hiển thị thời gian B-scan