Thiết bị đo lực kéo nén PCE-FM 200

  • Một số bộ điều hợp đo được bao gồm
  • Incl. Kết nối USB + phần mềm đọc
  • Đo lường giá trị đỉnh
  • Test bench assembly có thể
  • Hiển thị giá trị đo nhanh