Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-183P

‘- Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm kép.
– Chọn giữa các thang đo nhiệt độ khác nhau (° C / ° F).
– Đồng thời giữ cả nhiệt độ và độ ẩm.
– Đồng thời giữ cả hai lần đọc Tối đa và Tối thiểu và Trung bình (MAX / MIN / AVG) với dấu thời gian.’