Thiết bị đo vạn năng chính xác Fluke 8846A

Tính năng, đặc điểm

  • Điện áp AC / DC từ 100mV đến 1000V
  • AC / DC dòng điện 100µA đến 10A
  • Kháng 10Ω đến 1GΩ
  • Tần số 3Hz đến 1MHz
  • 1nF đến 0.1F điện dung