Thiết bị ghi dữ liệu tín hiệu Hioki LR8450

Nhận lên đến 120 kênh đầu vào chỉ đơn giản bằng cách thêm tổng cộng bốn đơn vị plug-in

Đầu ra mẫu từ nhiều loại cảm biến, bao gồm cả cảm biến áp suất 1 ms.

Sử dụng mô hình Đơn vị điện áp tốc độ cao U8553

Các phép đo ở tốc độ lấy mẫu lên đến 1 ms.