Thiết bị ghi thông số điện năng Fluke 1736

Thiết bị ghi thông số điện năng Fluke 1736 là Máy ghi điện ba pha tự động nắm bắt và ghi lại điện áp, dòng điện, công suất, sóng hài và các giá trị liên quan chất lượng điện, tương thích với Fluke Connect

Mã hàng:

  • Fluke 1736/B Power Logger
  • Fluke 1736/EUS Power Logger
  • Fluke 1736/INTL Power Logger
  • Fluke 1736/WINTL Power Logger