Thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ ồn Amprobe SM-CAL1

  • Hai mức đầu ra 94dB và 114dB
  • Tần số đầu ra 1000Hz
  • Phù hợp với micrô “