Thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ rung Huatec HG-5020

  1. Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh gia tốc, vận tốc, đầu dò
  2. Dùng làm máy đo độ rung lắc. Tín hiệu tiêu chuẩn ở tần số 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 và 1280 Hz
  3. Tạo ra các biên độ rung gia tốc, vận tốc…