Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện Fluke 1652C

Tính năng chính

Kiểm tra lắp đặt điện an toàn hơn, dễ dàng hơn.

1652C Installation Tester – Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện 1652C kiểm tra độ an toàn của lắp đặt điện trong các ứng dụng gia đình, thương mại và công nghiệp. Thiết bị có thể đảm bảo đấu dây cố định đã an toàn và được lắp đặt đúng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của IEC 60364, HD 384 và tất cả các tiêu chuẩn thích hợp.