Thiết bị kiểm tra ngắt mạch Amprobe BT-250

  • Xác định vị trí ngắt mạch
  • Hoạt động trên tất cả các hệ thống điện từ 90 đến 250V AC
  • Hoàn hảo cho các ứng dụng văn phòng, dân cư và HVAC