Thiết bị phân tích chất lượng điện Hioki 3197

  • Chức năng QuickSet đặt mức phát hiện chất lượng điện thành tiêu chuẩn công nghiệp
  • Kiểm soát và tải dữ liệu xuống máy tính của bạn qua kết nối USB
  • Các điều kiện chất lượng điện được đo lường thường xuyên được đặt trước để truy cập dễ dàng
  • Tối đa 6 giờ sử dụng liên tục với pin Rechargeble