Thước đo độ cao SNDWAY SW-LR180

  • Đo độ cao trong kỹ thuật
  • Phạm vi đo 2m
  • Có thể gập đôi
  • Màn hình điện tử