Thuốc thử COD không thủy ngân Hanna HI93754D-25

  • Phạm vi đo: 0 đến 150mg / L O₂.
  • Độ phân giải: 1 mg / L.
  • Độ chính xác: ± 5 mg / L ± 5%.
  • Phương pháp: Dichromate EPA không chứa thủy ngân