Thuốc thử thang trung COD Hanna HI93754G-25

  • Phạm vi đo: 0 đến 1500mg / L O₂.
  • Độ phân giải: 1 mg / L.
  • Độ chính xác: ± 15 mg / L ± 4%.
  • Phương pháp:dichromate ISO