Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech RHT20

  • Phạm vi nhiệt độ:    -40 Đến 158 ° F(-40 Đến 70 ° C)
  • Độ phân giải:          0,1 ° F / ° C
  • Độ ẩm:               0 đến 100% RH
  • Độ phân giải:     0.1% RH
  • Giao diện USB để dễ dàng cài đặt và tải xuống dữ liệu
  • Tốc độ lấy mẫu dữ liệu có thể lựa chọn: 1 giây đến 24 giờ
  • Ngưỡng báo động do người dùng lập trình cho RH và Nhiệt độ
  • Màn hình LCD hiển thị số đọc hiện tại, Min / Max và trạng thái cảnh báo